Uutiset
Rauman, Oulun ja Kokkolan  satamille 5,9 milj. euroa EU:n rahoitustukea

Rauman, Oulun ja Kokkolan satamille 5,9 milj. euroa EU:n rahoitustukea

Euroopan komissio myöntää Rauman, Oulun ja Kokkolan satamille 5,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea kestävän liikenteen edistämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitetaan 39 hanketta yhteensä 117 miljoonalla eurolla.

Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitetaan 39 hanketta yhteensä 117 miljoonalla eurolla.

Rauman sataman laajennusalueelle Ulko-Petäjäkseen rakennetaan lastikenttä. Hanke tehostaa lastausta, vähentää ruuhkia ja pienentää lastiyksikköä kohden laskettuja päästöjä. Hanke saa rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa.

Oulussa Oritkarin satamassa aiotaan poistaa liikenteen pullonkauloja, jotta pitkät junat pääsisivät Oritkarin Länsilaiturille ja jotta useampi suuri alus pääsisi yhtä aikaa satamaan. Samalla vähennetään sataman sisäisiä kumipyöräkuljetuksia.  Hanke saa rahoitusta 2 miljoonaa euroa.

Kokkolan syväsataman kuljetuksia tehostetaan ja hankkeeseen kuuluu muun muassa laiturin pidentäminen. Jatkossa useampi iso alus pääsee yhtä aikaa satamaan, mikä lievittää satama-alueen ruuhkaa. Hanke saa rahoitusta 1,4 miljoonaa euroa.

 1,4 milj.

Kokkolan syväsataman saa rahoitusta 1,4 miljoonaa euroa.

EU:n jäsenmaista koostuva komitea antoi 27. syyskuuta 2019 puoltavan lausunnon, jonka mukaisesti Euroopan komissio päättää rahoituksesta. Komissio käynnistää CEF-ohjelmaan palautuvien varojen täydennyshaun syksyllä 2019.