Uutiset
Vainikkalan ratapiha sai lisää läpäisykykyä

Vainikkalan ratapiha sai lisää läpäisykykyä

Uudet pitkät raiteet ja ajanmukaiset turvalaitteet parantavat tuntuvasti Vainikkalan raja-aseman toimintavarmuutta ja läpäisykykyä. Ratapihalla voi nyt käsitellä yli 1000 metrin mittaisia tavarajunia nopeasti ja joustavasti.

Vainikkala on ylivoimaisesti tärkein raja-asema Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä. Idän tavaraliikenteen suurimmat volyymit kulkevat Vainikkalan kautta. Valtaosa tuontiliikenteestä tulee rajan yli Vainikkalaan, ja Vainikkala syöttää lisäksi suuret määrät transitoliikennettä Etelä- ja Länsi-Suomen satamiin.

1 000

Yli 1 000 metrin mittaiset raiteet ovat Vainikkalassa tarpeen, koska Venäjällä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia.

Keskeinen toiminnallinen osa Vainikkalan raja-asemaa on kahteen osaan jaettu laaja ratapiha, joka ottaa vastaan Venäjältä tulevat junat ja luovuttaa Suomesta lähtevät junat Venäjän rataverkolle.

Syyskuussa Vainikkalan ratapihan tehokkuus ja läpäisykyky paranivat tuntuvasti, kun Väylävirasto sai valmiiksi Vainikkalan ratapihan perusparannustyöt.  Ratapihalla otettiin käyttöön kolme pitkää 1 100 metrin mittaista raidetta.  Kaksi vanhaa raidetta sai lisäpituutta, ja lisäksi Vainikkalaan rakennettiin yksi kokonaan uusi raide.

Aiemmin ratapihalla on ollut yli kilometrin mittaisia raiteita kolme kappaletta. Yli 1 000 metrin mittaiset raiteet ovat Vainikkalassa tarpeen, koska Venäjällä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia.

Venäjältä tulevien junien lyhentämisestä ja Venäjälle lähtevien junien pidentämisestä on aiheutunut paljon vaihtotöiden tarvetta. Nyt ratapiha pystyy ottamaan vastaan entistä useampia pitkiä junia yhtä aikaa. Kuormavaunuja tuovat junat saadaan viiveettä Suomeen ja ne pääsevät jatkamaan edelleen matkaansa määräasemalleen.